ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW Z UKRAINY OD 04.04.2022

Szanowni Państwo,

Od 04.04.2022 r. rozpoczynają się zajęcia  dydaktyczno – wychowawcze i organizacyjne w formie międzyszkolnych oddziałów przygotowawczych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach dla klas I i II-III. Zajęcia będą odbywały się w Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 1 według podanego poniżej planu lekcji. 

Ponadto, na ten moment kwestia dowozów pozostaje w kompetencji rodziców, z uwagi na brak możliwości zastosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych i objęcie już tych uczniów przewozami szkolnymi. Sytuacja ta będzie na bieżąco monitorowana, a transport uczniów zostanie zorganizowany najpóźniej od 1 maja br.

Wszelkie sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem zajęć w oddziałach przygotowawczych będą przekazane w dniu ich rozpoczęcia. 

Dyrektor szkoły Anna Kuczyńska

Шановні Батьки,
З 04.04.2022 р.  для I та II-III класів починаються  заняття у формі міжшкільних підготовчих відділень для учнів з України.
Заняття відбуватимуться в Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 1  за розкладом, поданим нижче.

Усі організаційні питання, повязані з початком занять на підготовчих відділеннях, будуть вирішені в день їх початку.

Директор школи Anna Kuczyńska

                                   UKR   klasa1    od 04.04.2022 do 08.04.2022

     PnWtŚrCzwPi
  1   8.00 – 8.45  Edukacja wczesnoszkolna               (j.polski)                                                J. Haliniak                         j. polski                P.Burdzy-Kotwica                j. polski                               E.Pishing                      j. polski                P.Burdzy-Kotwica                           j. polski                P.Burdzy-Kotwica 
  2   8.55 – 9.40  Edukacja wczesnoszkolna                                                 J. Haliniak    Edukacja wczesnoszkolna             P.Burdzy-Kotwica                    w-f                                        E.Pishing   Edukacja wczesnoszkolna                 P.Burdzy-Kotwica    Edukacja wczesnoszkolna                (j.polski)               P.Burdzy-Kotwica 
  3   9.50 – 10.35  j. polski         I.Madej                                               informatyka                    P.Burdzy-Kotwica   Edukacja wczesnoszkolna       E.Pishing                   j.polski                    P.Burdzy-Kotwica    Edukacja wczesnoszkolna                  P.Burdzy-Kotwica 
  4   10.45 – 11.30  Edukacja muzyczna                        I.Madej                                                j.polski                                  I.Madej  Edukacja wczesnoszkolna               (j.polski)                               E.Pishing                   j. angielski          A.Frontczak   Edukacja plastyczna                    P.Burdzy-Kotwica 
  5   11.40 – 12.25     
  6   12.45 – 13.30     

                                                                 UKR  klasy 2 i 3    od 04.04.2022 do 08.04.2022

     PnWtŚrCzwPi
  1   8.00 – 8.45                                        j. polski    I. Madej                j. polski                                                     E.Pishing                j. polski                                                  E.Pishing                j.polski                            J. Haliniak 
  2   8.55 – 9.40         Edukacja muzyczna                              I. Madej   Edukacja wczesnoszkolna              (j.polski )                             E.Pishing              w – f                         T. Sobczyk  Edukacja wczesnoszkolna                             E.Pishing  Edukacja wczesnoszkolna                (j.polski)                                                J. Haliniak 
  3   9.50 – 10.35  j. angielski                   M. Andruchów  Edukacja wczesnoszkolna       E.Pishing  Edukacja plastyczna                    A.Całka   Edukacja wczesnoszkolna                (j.polski)                        A.Moczulska   Edukacja wczesnoszkolna                             J. Haliniak 
  4   10.45 – 11.30  Informatyka          A.Czabrycki              j.polski   A.Moczulska               j.polski                             E.Krupska  Edukacja wczesnoszkolna                        A.Moczulska                  j.polski                        A.Moczulska
  5   11.40 – 12.25    Edukacja wczesnoszkolna       E.Krupska  
  6   12.45 – 13.30