PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020 W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM I PRACOWNIKOM PRZED ZAKAŻENIEM SIĘ COVID-19