HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 1 WRZEŚNIA 2020

  1. KLASY 1-3

09.00-09.30- SPOTKANIE Z DYREKCJĄ SZKOŁY I NAUCZYCIELAMI NA PLACU

                        POMIĘDZY SZKOŁĄ A „ORLIKIEM”

09.30-10.00- SPOTKANIE W WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH

2. KLASY 4-6

09.00-09.30- SPOTKANIE W WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH

09.45-10.15- SPOTKANIE Z DYREKCJĄ SZKOŁY I NAUCZYCIELAMI NA PLACU

                        POMIĘDZY SZKOŁĄ A „ORLIKIEM”

3. KLASY 7-8

10.30-11.00- SPOTKANIE Z DYREKCJĄ SZKOŁY I NAUCZYCIELAMI NA PLACU

                        POMIĘDZY SZKOŁĄ A „ORLIKIEM”

11.00-11.30- SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH