UBEZPIECZENIE

  1. Wybór ubezpieczyciela – spośród otrzymanych ofert NNW  Rada Rodziców wybrała kontynuację ubezpieczenia w Inter Risk. Do wyboru 3 warianty, przystępujemy przelewem tradycyjnym, podobnie jak w zeszłym roku. Bardzo proszę o zatytułowanie przelewu dokładnie wg wzoru zamieszczonego w dalszej części maila.  Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej przewidziane są miejsca nieodpłatne. Uprzejmie proszę osoby pragnące skorzystać z miejsc nieodpłatnych o kontakt z przewodniczącym klasy lub opiekunem polisy.

Poniżej niektóre z tegorocznych innowacji i udogodnień wprowadzonych do oferty w porównaniu z ofertą zeszłoroczną:

  • „Pakiet Kleszcz”- jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 zł w przypadku ukąszenia Ubezpieczonego przez kleszcza i rozpoznania u Ubezpieczonego boreliozy. Ukąszenie przez kleszcza oraz rozpoznanie boreliozy muszą nastąpić w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto InterRisk pokryje udokumentowane koszty min. wizyty u lekarza w celu usunięcia wkłutego kleszcza do wysokości 150 zł, badań diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia
  • Podniesienie sublimitu na rehabilitację
  • Wprowadzenie do oferty opcji D22- zwrotu kosztów wycieczki szkolnej w wyniku absencji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
  • Skrócenie hospitalizacji wymaganej do wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 24 h

Oferta ubezpieczenia, podobnie jak w latach ubiegłych, uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu przez wszystkie dzieci, nie ma więc potrzeby zakupu dodatkowego ubezpieczenia przez dzieci uczęszczające na pozaszkolne zajęcia karate, trenujące tenis, grające w piłkę w klubach piłkarskich czy uczęszczające na zajęcia pływackie (z ochrony wyłączone są sporty wysokiego ryzyka). Oferta uwzględnia także dzienne świadczenie szpitalne dla pobytów związanych z chorobą dziecka, infekcjami oraz hospitalizacji będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Ochrona w ramach uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 24h na całym świecie. Utrzymujemy również świadczenie na naprawę lub zakup okularów, aparatów ortodontycznych lub aparatu słuchowego po wypadku w placówce oraz świadczenie za zdiagnozowanie boreliozy, zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, wścieklizny, chorób autoimmunologicznych, cukrzycy, niewydolności nerek i wielu innych poważnych zachorowań. Dodatkowo pojawia się wypłata świadczenia za hospitalizację związaną z zakażeniem Covid-19.

Opiekunem polisy jest Katarzyna Kuczmaszewska

Tel. 691 708 889

Mail: katarzyna.kuczmaszewska@partnerubezpieczenia.eu

Płatności składki w wysokości 50 zł, 75 zł lub 100 zł w zależności od indywidualnie wybranego wariantu należy dokonać najpóźniej do dn. 20-10-2020 przelewem na konto bankowe:

Bank ING, konto nr

90 1050 1575 1000 0090 3126 2083

Partner Ubezpieczenia

Ul. Wiśniowa 36a lok 113

53-137 Wrocław

Prosimy o zatytułowanie przelewu wg poniższego wzoru.

SP1Siechnice/ klasa nr / IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Pozdrawiam
Magdalena Witczak-Czechowska

Specjalista ds. ubezpieczeń

kom. 691 708 869    

mail: magdalena.witczak-czechowska@partnerubezpieczenia.eu

Szczegółowa tabela świadczeń w załączniku.