POKAZY FIZYCZNO-CHEMICZNE

„Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Wysoka, Pustków Ż, Sadków, Malkowice, SP1 Siechnice, Radwanice, Św Katarzyna, Caritas)”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 3-4 września 2020 w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, objętej projektem unijnym „Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice”, odbędą się pokazy fizyczno-chemiczne.