DZIEŃ STRAŻAKA- 4 maja. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam strażakom w codziennej działalności. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP1 w Siechnicach.

Zapraszamy do powtórzenia podstawowych zasad z pierwszej pomocy: