UPCYKLING! Klasa 2a już wie, że jest to forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej, traktowane jako wartościowe surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Uczniowie wykazali się pomysłowością, a oto efekty ich kreatywności.