DEKLARACJA WOLI ZAPISU DZIECKA- informacje dla rodziców -rekrutacja 2020/21

Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej – dla rodziców, którzy złożyli wniosek w formie elektronicznej nie będzie konieczności potwierdzania woli zapisu dziecka osobiście! Udostępniona zostanie możliwość złożenia potwierdzania poprzez system elektroniczny. Wiązać się to będzie z zalogowaniem rodzica do systemu oraz potwierdzeniem swojego wyboru. (Instrukcja na stronie https://nabor.pcss.pl/siechnice w zakładce „dokumenty”).

  • dla rodziców, którzy wypełnili wniosek w placówce bez pomocy systemu, potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywa się w formie elektronicznej – przesłanie skanu lub zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki.
  • adres e-mail:spsiechnice@interia.pl
  • Termin składania potwierdzenia woli zapisu : 24 kwietnia 2020 roku.
  •  Druk do pobrania: