ZMIANA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Informacja dla uczniów i rodziców

W związku z przełożeniem terminu egzaminu ósmoklasisty informujemy, że ustalenie na 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest nieaktualne. W tych dniach nauczanie prowadzone będzie zdalnie (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w dotychczasowym trybie). Nowe terminy trzech kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji) w roku szkolnym 2019/2020 podane będą po ogłoszeniu przez MEN konkretnych dat egzaminu ósmoklasisty