KONTAKT DO SZKOŁY podczas zawieszenia zajęć.

TELEFON DO SZKOŁY: 570 384 360. Ze uwagi na wyjątkową sytuację, prosimy o kontaktowanie się ze szkołą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Pracownik dyżurujący posiada podany wyżej numer i przekaże Państwa sprawę do sekretariatu szkoły.