SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020-klasy 5c i 5d

W tym roku uczniowie naszej szkoły nie mogli uczestniczyć w akcji „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Koło „Czarna Łacha” z powodu pandemii. Ta coroczna impreza jest jedną z najbardziej atrakcyjnych akcji związanych z nauką o dbanie o otaczającą nas przyrodę. Uczniowie uczestniczą w niej z chęcią i zapałem nie tylko aktywnie sprzątając tereny przyrodnicze, ale również uczestnicząc w przygotowanych prelekcjach. Aby podtrzymać naszą coroczną tradycję sprzątania świata, w tym roku to uczniowie przygotowali dla Koła „Czarna Łacha” swój wkład w ochronę przyrody: uczniowie klasy 5c nakręcili filmik przyrodniczy (link do filmu:https://drive.google.com/file/d/1tdxIKiC-xY5EkkrHkiK5Z0RLkPmwaDa-/view?usp=sharing), a uczniowie klasy 5d przeprowadzili wywiady do naszej szkolnej gazetki związany ze sprzątaniem świata i kołem „Czarna Łacha”.

                      Mamy nadzieję że w przyszłym roku powrócimy do naszej wspólnej lekcji poszanowania środowiska gdzie poprzez naukę, zabawę i wspólne aktywne spędzanie czasu będziemy pielęgnować wartości ekologiczne.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Siechnicach

Link do filmiku 5c:

https://drive.google.com/file/d/1tdxIKiC-xY5EkkrHkiK5Z0RLkPmwaDa-/view?usp=sharing

Wywiady przeprowadzone przez dziennikarzy z 5d