“SKRZYDLATE SŁOWA” konkurs recytatorski dla kl. 1-3 rozstrzygnięty

Konkurs recytatorski pt. Skrzydlate słowa rozstrzygnięty! Komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów:

I miejsce: Zofia Paluchiewicz, kl. 1a, recytacja wiersza pt. “Daktyle” Danuty Wawiłow
II miejsce: Błażej Pitner, kl. 1b, recytacja wiersza pt. “Tęcza” Marii Konopnickiej
III miejsce: Zuzanna Kowalska, kl. 1a, recytacja wiersza pt. “Ogródek” Marii Konopnickiej

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspaniałą recytację i ogromną odwagę, a laureatom gratulujemy!
Nagrody rzeczowe zostaną wręczone we wrześniu.
Zapraszamy do posłuchania małych recytatorów: