WAŻNE ! Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach AKTUALIZACJA

W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że elektroniczna rekrutacja będzie prowadzona bez zmian i zgodnie z harmonogramem.  Wypełnianie wniosków w systemie elektronicznym NABÓR bez zmian, do 19 marca 2020 r.

Wydłużony zostaje termin składania w szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r. Placówka prowadzi dyżury na przyjmowanie dokumentów.

HARMONOGRAM DYŻURÓW W SP NR1

18.03.2020 (ŚRODA)- 7.00-15.00

19.03.2020 (CZWARTEK)- 7.00-15.00

20.03.2020 (PIĄTEK)- 7.00-15.00

23.03.2020 (PONIEDZIAŁEK)- 7.00-15.000

24.03.2020 (WTOREK)- 7.00-15.00

25.03.2020 (ŚRODA)- 7.00-15.00

Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:

  • w tradycyjnej formie papierowej – zapakowanie dokumentów do kopert, opatrzenie dopiskiem „Rekrutacja … ” (wpisać imię i nazwisko dziecka rekrutującego się). Dyżurujący pracownik odbiera koperty, wpisuje na listę przyjętych dokumentów placówki i przekazuje dla Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.  Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej przekazuje informację mailową dla rodzica o przyjęciu dokumentów;
  • w elektronicznej formie –  przesłanie skanu dokumentów na skrzynkę mailową spsiechnice@interia.pl  , a następnie dostarczenie oryginałów do dnia 27 marca 2020 r. (piątek)

W przypadku braku możliwości otrzymania do dnia 20.03.2020 r zaświadczenia
o zatrudnieniu lub o stacjonarnym trybie studiów można je dostarczyć do dnia 27 marca (piątek).


ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021Link do elektronicznego systemu rekrutacji:

https://nabor.pcss.pl/siechnice