WAŻNE ! Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach AKTUALIZACJA

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Siechnicach w roku szkolnym 2020/2021

 1. Apirnyan Edvin
 2. Bartnik Weronika
 3. Bednarczyk Wojciech
 4. Błaszczyk Nadia
 5. Borowik Joanna
 6. Broniszewska Maja
 7. Bylica Igor – warunkowe zakwalifikowanie
 8. Chmiel Szymon
 9. Ciąder Mateusz
 10. Czerwińska Magdalena
 11. Demczańska Aleksandra
 12. Duniewska Hanna
 13. Filipów Jan
 14. Głowacki Jacek
 15. Kaliciak Jakub
 16. Kolbusiński Dawid
 17. Komasa Maja
 18. Krasocha Oliwia
 19. Krzyżoś Jan
 20. Kubica Zofia
 21. Kujawa Zofia
 22. Kupar Kira – warunkowe zakwalifikowanie
 23. Lekki Maja
 24. Lisiński Adam
 25. Madejski Miłosz
 26. Misztal Jadwiga – kwalifikacja warunkowa
 27. Nagucka Maja
 28. Narowski Tobiasz
 29. Olszanowska Hanna – warunkowe zakwalifikowanie
 30. Palińska Sara
 31. Pankiewicz Julia
 32. Piech Maja
 33. Płatek Helena
 34. Przepiórski Mateusz – warunkowe zakwalifikowanie
 35. Przybylski Piotr
 36. Puk Maciej
 37. Rodakiewicz Nina
 38. Sawicki Filip
 39. Serek Hanna
 40. Sikora Lena
 41. Smolich Alicja
 42. Socha Wiktoria – warunkowe zakwalifikowanie
 43. Strehlau Filip
 44. Szczybiełkiewicz Kornelia
 45. Szymańska Kornelia
 46. Tabisz Antoni
 47. Tyluś Antoni
 48. Vuova Ngoc Bich
 49. Warejczuk Polina
 50. Wrzesiński Stanisław
 51. Zawadzka Marcelina
 52. Zychowicz Anna

U w a g a !
Uczniowie, przy nazwiskach których nie ma żadnej adnotacji, zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaj Kopernika w Siechnicach.


W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że elektroniczna rekrutacja będzie prowadzona bez zmian i zgodnie z harmonogramem.  Wypełnianie wniosków w systemie elektronicznym NABÓR bez zmian, do 19 marca 2020 r.

Wydłużony zostaje termin składania w szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r. Placówka prowadzi dyżury na przyjmowanie dokumentów.

HARMONOGRAM DYŻURÓW W SP NR1

18.03.2020 (ŚRODA)- 7.00-15.00

19.03.2020 (CZWARTEK)- 7.00-15.00

20.03.2020 (PIĄTEK)- 7.00-15.00

23.03.2020 (PONIEDZIAŁEK)- 7.00-15.000

24.03.2020 (WTOREK)- 7.00-15.00

25.03.2020 (ŚRODA)- 7.00-15.00

Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:

 • w tradycyjnej formie papierowej – zapakowanie dokumentów do kopert, opatrzenie dopiskiem „Rekrutacja … ” (wpisać imię i nazwisko dziecka rekrutującego się). Dyżurujący pracownik odbiera koperty, wpisuje na listę przyjętych dokumentów placówki i przekazuje dla Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.  Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej przekazuje informację mailową dla rodzica o przyjęciu dokumentów;
 • w elektronicznej formie –  przesłanie skanu dokumentów na skrzynkę mailową spsiechnice@interia.pl  , a następnie dostarczenie oryginałów do dnia 27 marca 2020 r. (piątek)

W przypadku braku możliwości otrzymania do dnia 20.03.2020 r zaświadczenia
o zatrudnieniu lub o stacjonarnym trybie studiów można je dostarczyć do dnia 27 marca (piątek).


ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021Link do elektronicznego systemu rekrutacji:

https://nabor.pcss.pl/siechnice