REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2020/2021


ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021Link do elektronicznego systemu rekrutacji:

https://nabor.pcss.pl/siechnice