DYPLOM DLA SP NR 1

UNICEF Polska uznała nasze działania na rzecz promowania tematyki praw dziecka oraz wspólnego świętowania 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.