“Razem Łatwiej” Program profilaktyki zdrowotnej.

Program polityki zdrowotnej ,,Razem Łatwiej”. Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do programu w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat, które doświadczają smutku, samotności lub są w kryzysie. Ze wsparcia skorzystają także rodzice i opiekunowie dzieci, które tej pomocy potrzebują.