Bezpieczna droga do/ze szkoły

Opaski odblaskowe otrzymane z Gminy Siechnice były kolejną okazją do rozmowy o bezpieczeństwie. Pierwszoklasiści poznali zasady bezpiecznego poruszania się na drodze do/ze szkoły. Dziękujemy za otrzymane opaski odblaskowe.