PROGRAM STYPENDIALNY “KLASA”

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.
Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.
Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:
 pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
 znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
 dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
 mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
 otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.
W razie pytań zachęcamy kontaktu przez skrzynkę klasa@bnpparibas.pl. lub pod nr telefonu +48 22 56 21 902.
Z góry bardzo dziękujemy za pomoc!
Z poważaniem,
Zarząd Fundacji BNP Paribas