POSIŁKI W SZKOLE OD WRZEŚNIA 2023

Przekazujemy informację o posiłkach w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Siechnicach:

KLASY I-III
Uczniowie mogą korzystać z posiłków przygotowywanych przez szkolną kuchnię, deklaracje u wychowawców klas, opłata za 1 posiłek 4,50zł. Szczegóły w załączniku nr 1.

KLASY IV-VIII
Uczniowie mogą korzystać z odpłatnego cateringu, oferta wybrana przez Radę Rodziców to firma SMACZNY OBIAD MAŁGORZATA MARKOWSKA, szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 2.

KLASY I- VIII
Uczniowie mogą korzystać z programu CIEPŁY POSIŁEK, w ramach którego jest zupa z odpłatnością przez Rodzica za 1 posiłek w wysokości 2,50 zł. Prosimy o złożenie deklaracji wraz z klauzula RODO do dnia 7.09.2023r. do godziny 9:00 poprzez wychowawcę klasy lub sekretariat. Deklaracja w wersji papierowej do pobrania w sekretariacie. Szczegóły w załączniku nr 3.
Szczegóły dotyczące zup w ramach ciepłego posiłku przekazane zostaną Państwu do dnia 8 września 2023r.