4 WRZEŚNIA 2023- ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 WRZEŚNIA 2023 (PONIEDZIAŁEK) – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Zapraszamy wszystkich naszych uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 w dniu 4 września 2023 (poniedziałek). Wszyscy spotykamy się w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 4:

godz. 9.00 – apel dla klas 1-3

godz. 9.30- apel dla klas 4-8

Po apelach odbędą się spotkania z wychowawcami klas. Przy wejściu do szkoły będzie znajdował się wykaz sal, w których poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami Każdemu pierwszoklasiście może towarzyszyć tylko jeden opiekun. Rodzice klas 2-8 nie wchodzą do szkoły. W dn. 04.09.2023 obowiązują zgody na samodzielny powrót z ubiegłego roku szkolnego. O ewentualnych zmianach prosimy powiadomić wychowawcę lub sekretariat.

Świetlica w tym dniu funkcjonuje w godz. 6.00-17.00. Prosimy o zgłoszenie do wychowawców dzieci potrzebujących opieki w dniu 04.09.23

Klasy 6-8 będą uczęszczać od 05.09.2023 do budynku przy ul. Anny Księżnej z Przemyślidów 6. Wychowawcy zapoznają uczniów z organizacją pracy w tym budynku w pierwszym tygodniu zajęć.