PODRĘCZNIKI 2021-22

Podręczniki dla uczniów w roku szkolnym 2021/22 zapewnia szkoła bezpłatnie w ramach dotacji z budżetu państwa.

Prosimy rodziców o zakupienie jedynie podręczników do zajęć dodatkowych wg. zestawień w złącznikach.

Rodzice kupują tylko podręcznik do wybranego przez nich języka dodatkowego (j. francuski lub j. niemiecki). Uczniowie będą mieli tylko jeden język dodatkowy wybrany przez rodziców.