DOBRY START-informacje na temat świadczenia z rządowego programu Dobry Start.

Szanowni Państwo,

w imieniu Oddziału ZUS we Wrocławiu zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej programu Dobry Start do osób zainteresowanych oraz publikację infografik i plakatów na prowadzonych przez Państwa stronach internetowych i mediach społecznościowych.

Sprawdzonym rozwiązaniem jest przekazanie informacji rodzicom z pomocą dziennika elektronicznego.

Jesteśmy w trakcie organizacji i realizacji dyżurów naszych pracowników w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.

Zależy nam, aby dotrzeć z informacją do jak największej ilości osób zainteresowanych.

Chcemy, ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start każdej osobie, która ma z tym problem.

Będę wdzięczna za informację zwrotną dotyczącą możliwości umieszczenia informacji w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

Szczegóły dotyczące programu Dobry Start:

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

·       przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,

·        na portalu PUE ZUS,

·       na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS – w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

  • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
  • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji. 

Pomoc można uzyskać:

  • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze(pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
  • we wszystkich placówkach ZUS  oraz podczas e-wizyty w ZUS,
  • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl

Z wyrazami szacunku,

Joanna Małolepszy

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Organizacji i Analiz

Oddział we Wrocławiu

Ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław