PIERWSZOKLASIŚCI 2022/23- spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły

Szanowni Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach razem z nauczycielami i pracownikami zaprasza rodziców pierwszoklasistów 2022/23 na spotkania organizacyjne

w dniu 30 sierpnia (wtorek) 2022 o godz. 16.00 na sali gimnastycznej

Listy dzieci z podziałem na klasy zostaną umieszczone 30 sierpnia na tablicy informacyjnej w szkole obok sekretariatu. Spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej, następnie wychowawcy przekażą Państwu szczegóły związane z rozpoczęciem edukacji w naszej szkole.

Na spotkania zapraszamy wyłącznie 1 rodzica/opiekuna prawnego. Prosimy również, aby nie przyprowadzać dzieci.