1 WRZEŚNIA 2022- ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Zapraszamy wszystkich naszych uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 w dniu 1 września 2022:

godz. 9.00 – apel dla klas 1-3

godz. 9.30- apel dla klas 4-8

Po apelach odbędą się spotkania z wychowawcami klas. Przy wejściu do szkoły będzie znajdował się wykaz sal, w których poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami Każdemu pierwszoklasiście może towarzyszyć tylko jeden opiekun. Rodzice klas 2-8 nie wchodzą do szkoły. W dn. 01.09.22 obowiązują zgody na samodzielny powrót z ubiegłego roku szkolnego. O ewentualnych zmianach prosimy powiadomić wychowawcę lub sekretariat.

Świetlica w tym dniu funkcjonuje w godz. 6.00-17.00. Prosimy o zgłoszenie do wychowawców dzieci potrzebujące opieki w dniu 01.09.22

Rozkłady autobusów szkolnych na dn.01.09.22 w załącznikach: