PROCEDURA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ PRZYPADKÓW KORONAWIRUSA

Zgodnie z zaleceniami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informujemy, że na stronie internetowej MEN zamieszczony został komunikat dotyczący zaleceń GIS i ministerstwa Zdrowia w zakresie środków przeciwko koronawirusowi.

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wl