Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach wyznaczonych w harmonogramie. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością segregowania podręczników i książek.

Harmonogram zwrotów podręczników i wypożyczonych książek
rok szkolny 2019/2020


08.06.2020 (poniedziałek) 13.00 – 13.50 3b
14.00 – 14.50 2b
15.00 – 15.50 2a
09.06.2020 (wtorek) 13.00 – 13.50 2c
14.00 – 14.50 1a
15.00 – 15.50 1b
15.06.2020 (poniedziałek) 13.00 – 13.50 4a
14.00 – 14.50 4b
15.00 – 15.50 3a
16.06.2020 (wtorek) 13.00 – 13.50 5d
14.00 – 14.50 5a
15.00 – 15.50 5b
17.06.2020 (środa) 13.00 – 13.50 5c
18.06.2020 (czwartek) 13.00 – 13.50 6a
14.00 – 14.50 8a
15.00 – 15.50 6b
19.06.2020 (piątek) 13.00 – 13.50 6c
14.00 – 14.50 7a
15.00 – 15.50 7b

Instrukcja zwrotu książek i podręczników do biblioteki w czasie pandemii COVID-19
w domu należy:
• Skompletować wypożyczone książki i podręczniki.
• Usunąć foliowe okładki (jeśli nie są przyklejone na stałe), zapisane ołówkiem notatki.
• Zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostować pogięte kartki, skleić
niewielkie rozdarcia.
• Przygotowane książki i podręczniki umieść w przezroczystej foliowej torbie.
• Przygotować kartkę z danymi i włożyć ją do torby z książkami i podręcznikami:
◦ imię, nazwisko, klasa
◦ data zwrotu do biblioteki
◦ numery książek i podręczników z nazwami przedmiotów (klasy 4-8) lub części
podręcznika (klasy 1-3) (numery znajdują się na stronie tytułowej, pod pieczątką
biblioteki, np. 13276p biologia, 11449p podręcznik klasa 2 część 5)
• Zabrać ze sobą długopis
w szkole należy:
• Przyjść do sali nr 2 (na parterze), w wyznaczonym dla klasy terminie
• Obowiązkowo założyć maseczkę i zdezynfekować ręce
• Zachować odpowiedni odstęp od innych osób
• Książki i podręczniki przeliczyć i odłożyć (w torbie) w wyznaczonym miejscu
• Podpisać zwrot książek i podręczników na odpowiedniej liście
należy pamiętać:
• Oddane książki i podręczniki poddawane są trzydniowej kwarantannie
• Nauczycielka bibliotekarka przed odpisaniem ich z konta ucznia, po kwarantannie, oceni ich
stan i w porozumieniu z wychowawcą zdecyduje o odpisaniu ich lub wstrzymaniu odpisu
zgodnie z regulaminem (zniszczoną lub zgubioną książkę albo podręcznik należy odkupić)
• W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt przez Librus
Beata Drab