ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH- W.F. W KLASACH: 2A i 2B

W ramach lekcji wychowania fizycznego w klasach drugich w poprzednim tygodniu rozmawialiśmy o Zasadach bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych jako uczestnik ruchu.

Następnie dzieci utrwaliły nabyte wiadomości w postaci pracy plastycznej dowolną techniką. Oto 6 najlepszych prac wybranych przez p. Tomasza M.