ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA KL. 4-8: J. POLSKI, MATEMATYKA, J. ANGIELSKI I HISTORIA

Zapraszamy uczniów klas 4-8 na zajęcia dodatkowe z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii. Zgody (w załącznikach) należy złożyć u nauczyciela prowadzącego zajęcia do czwartku 16.09.21. Zajęcia rozpoczynamy od 20.09.21 według poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH

MATEMATYKA

KL. 4 A,B,C       – K. SYNOWIECKA      – PONIEDZIAŁEK     7 LEKCJA

KL. 5 A,B          – T. MUSZKIETA          – PONIEDZIAŁEK     6 LEKCJA

KL. 6 A,B          – W. FORMELLA          – WTOREK               8 LEKCJA

KL. 7 A,B,C,D   – K. DĄBROWNY         – PONIEDZIAŁEK     8 LEKCJA

KL. 8 A,B,C       – B. SAMICZAK            – PONIEDZIAŁEK     8 LEKCJA

JĘZYK ANGIELSKI

KL. 4 A,B,C        –  A. FRONTCZAK       – CZWARTEK           8 LEKCJA

KL. 5 A,B           – M. DOBOSZ              – PONIEDZIAŁEK    7 LEKCJA

KL. 6 A,B           – M. TYNDYK               – CZWARTEK          7 LEKCJA

KL. 7 A,B,C,D   – M. ANDRUCHÓW    – PONIEDZIAŁEK     8 LEKCJA

KL. 8 A,B,C       – M. TYNDYK               – PIĄTEK                   8 LEKCJA

JĘZYK POLSKI

Kl. 4 A,B,C       – A. DĄBROWSKA        – PONIEDZIAŁEK    7 LEKCJA

KL. 5 A,B         – B. KLOK                       – ŚRODA                  7 LEKCJA

KL. 6 A,B         – B. KLOK                       – ŚRODA                  8 LEKCJA

KL. 7 A,B,C,D  – M. ZAKRZEWSKA      – CZWARTEK            8 LEKCJA

HISTORIA

KL. 4-8             – S. HENŚ                      – CZWARTEK           8 LEKCJA