Wycieczka edukacyjna – KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE.

11 i 12 marca ósmoklasiści brali udział w wycieczce edukacyjnej w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Zapoznawali się ze specyfiką pracy, możliwościami zawodowymi oraz ścieżką kariery zawodowej w Kolejach Dolnośląskich.  Uczniowie mieli okazję obejrzeć  Lokalne Centrum Sterowania przy stacji Muchobór, nastawnię przy stacji Brochów oraz stację naprawy lokomotyw PKP- Cargo. Opiekę nad grupami uczniowskimi sprawowała   pani Roma Jajko ( Dyżurna Ruchu)  oraz pani   Elżbieta Kuzar ( Zawiadowczyni). Młodzież zobaczyła jak zmieniła  się obsługa trakcji kolejowej na przestrzeni  lat , od ciężkiej pracy fizycznej przy przestawianiu  zwrotnic do nowoczesnej,  wyposażonej w monitory i elektryczny system sterowania nastawni.

We wszystkich tych miejscach pracownicy z wielką pasją opowiadali o swojej pracy i zachęcali młodzież do wybrania w przyszłości podobnych zawodów.

Największą frajdę i najwięcej emocji wzbudziła przejażdżka  nowoczesnymi i starszymi lokomotywami.

Uczniowie klasy 8a i 8b SP1 bardzo dziękują pani Romie Jajko i pani Elżbiecie Kuzar za poświęcony czas i ciekawe zajęcia.

Wychowawczyni klasy 8a

 Wioletta Formella