Szkoła Dostępna Dla Wszystkich

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Dostępna Dla Wszystkich” którą realizują Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.https://www.ibe.edu.pl/…/szkola-dostepna-dla-wszystkich…W ramach projektu UNICEF oferuje dostęp do bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez specjalistów, takich jak: psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni, pedagodzy specjalni oraz asystenci kulturowi. Konsultacje będą prowadzone od 13 października do 9 grudnia bieżącego roku. Pula dostępnych konsultacji jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Konsultacje są dostępne dla dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców. Mogą z nich skorzystać tylko szkoły i przedszkola zakwalifikowane do projektu. Podczas konsultacji można porozmawiać z specjalistą na temat niepokojących zachowań uczniów/dzieci, problemów zawodowych, relacji z dziećmi, trudnych emocji i podobnych kwestii. Warto zaznaczyć, że konsultacje są anonimowe, a do ich zapisania niezbędny jest specjalny kod, który może wygenerować nauczyciel specjalista (DDU) w nasze szkole jest to P. Karina Waszak lub dyrektor szkoły. Wystarczy napisać taką prośbę za pośrednictwem librusa. Kody można wykorzystać na stronie zapisów na konsultacje: https://asa.ibe.edu.pl/portal/konsultacje. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej możliwości!