Stypendium

Gratulujemy!

Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień, w ramach organizowanego od 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowego Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk” przyznała Kalinie Jabłonkowskiej stypendium za wybitne osiągnięcia.