Stypendia

img

Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił XX edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2019/2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów).

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Edukacja, Kultura i Sport/Stypendia Powiatu Wrocławskiego”.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO, ARTYSTYCZNEGO ORAZ SPOROTOWEGO SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach uprzejmie informuje, iż do 7 września 2019 r. należy składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego oraz sportowego są tylko rodzice bądź opiekunowie prawni.

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice i posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Siechnicach, dołączając:

 • w przypadku stypendium naukowego i artystycznego:
  1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność
   z oryginałem przez szkołę);
  2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcę/nauczyciela przedmiotu/opiekuna artystycznego).
 • w przypadku stypendium sportowego:
  1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność
   z oryginałem przez szkołę);
  2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2018/2019
   z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność
   z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz trenera/klub sportowy).

Należy zwrócić uwagę, że w danym roku szkolnym uczeń może ubiegać się wyłącznie o jedno stypendium naukowe lub artystyczne oraz wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej, jednej dyscyplinie sportowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków: 7 września 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Kolejowa 4a (budynek dworca kolejowego)
 • telefonicznie:71/78 60 995;
 • elektronicznie: we@umsiechnice.pl

Dokumenty do pobrania:

Skip to content