SPOTKANIA/KONSULTACJE Z RODZICAMI 14.12.20201

Szanowni Rodzice

zapraszamy na spotkania/konsultacje w dn. 14.12.2021 wtorek:


-klasy 1-3 w godzinach 18.00-19.00
-klasy 4-8 w godzinach 17.00-18.00
Nauczyciele przedmiotowi, specjaliści PPP, nauczyciele wspomagający i wychowawcy świetlicy będą na konsultacjach w godzinach 17.00-19.00. Dodatkowe informacje u wychowawców klas.