SPOTKANIA/KONSULTACJE Z RODZICAMI 25.01.2022 (WTOREK) W GODZ. 17.00-19.00

Szanowni Rodzice

zapraszamy na spotkania/konsultacje w dn. 25.01.2021 wtorek w godzinach 17.00-19.00. Dodatkowe informacje u wychowawców klas. nauczyciele przedmiotowi, specjaliści PPP, nauczyciele wspomagający i wychowawcy świetlicy będą na konsultacjach w godzinach 17.00-19.00.