“SKRZYDLATE SŁOWA” KONKURS RECYTATORSKI DLA KL. 1-3

14.05.2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Skrzydlate słowa” dla uczniów klas 1-3. Każdą klasę reprezentowało dwóch uczestników. 16 uczniów recytowało wiersze Jana Brzechwy oraz Juliana Tuwima. Wszystkie dzieci zaprezentowały się wspaniale, przez co komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Po długich naradach udało się wyłonić Laureatów:

Pierwsze miejsce zajęła Malwina Wszędyrówny z kl. 2a, która zaprezentowała wiersz Jana Brzechwy pt. „Na straganie”.

Drugie miejsce zajęła Zuzanna Kowalska z kl. 2a, która zaprezentowała wiersz Jana Brzechwy pt. „Pomidor”.

Trzecie miejsce zajął Denis Kałwa z kl. 3b, który zaprezentował wiersz Jana Brzechwy pt. „Jak rozmawiać trzeba z psem”.

Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia, które otrzymały:

Marcelina Zawadzka z kl. 1b prezentująca wiersz Juliana Tuwima pt. „Spóźniony słowik” oraz

Maja Biela z kl. 3a, która zaprezentowała wiersz Jana Brzechwy pt. „Pomidor” .

Wszystkim Laureatom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!