Powierzenie stanowiska Pani Dyrektor Małgorzacie Olesiak.

W dniu 25.08. 2022 odbyła się Sesja Rady Miejskiej, w której wzięli udział dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Siechnice, nauczyciele SP nr 1 oraz urzędnicy Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Podczas tej sesji Pan Burmistrz Milan Ušak uroczyście powierzył stanowisko Dyrektora naszej szkoły Pani Małgorzacie Olesiak, z czego cała nasza szkolna społeczność jest dumna i bardzo zadowolona. Gratulujemy!!!