POTRÓJNY SUKCES!!! Kalina Jabłonkowska zdobyła tytuł Laureata “zDolnego Ślązaka” z 3 przedmiotów: języka angielskiego, języka polskiego i geografii.

Jest to historyczny sukces zarówno dla Naszej Uczennicy, jak i dla szkoły. Wiemy jak trudny jest to konkurs. Z całego serca gratulujemy Kalince, cieszymy się wszyscy z Jej sukcesów, a z tego szczególnie.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Siechnicach.