PODRĘCZNIKI 2022/2023

Podręczniki dla uczniów zapewnia szkoła bezpłatnie w ramach dotacji z budżetu państwa.

Prosimy rodziców o zakupienie jedynie podręczników do zajęć dodatkowych wg. zestawień w złącznikach.

Rodzice kupują tylko podręcznik do wybranego przez nich języka dodatkowego (j. francuski lub j. niemiecki). W roku szkolnym 2022/23 dodatkowym językiem w klasach 1-6 jest język niemiecki. Jedynie w klasach 3 można wybrać język francuski.

W klasach 7-8 uczniowie wybierają język dodatkowy: j. francuski lub j. niemiecki. Podręczniki do drugiego języka zostają zapewnione w kl. 7-8 w ramach dotacji z budżetu państwa.