PASOWNIE UCZNIÓW KL. 1C

Dzień 29.01.2021 był dniem trochę niezwykłym dla dzieci z klasy 1c. Dniem na który długo czekali z wielkimi emocjami i radością. W końcu nadeszła chwila tak oczekiwana przez pierwszaków. Już od rana panował szczególny nastrój oczekiwania, aż skończą się wszystkie lekcje…To właśnie wtedy, po lekcjach miała rozpocząć się gala pasowania, ale zanim nastąpiła uroczystość pasowania mieli okazję zaprezentować swoje role do których się przygotowywali przez ostatni czas. Ubrani odświętnie w togi oraz birety najpiękniej jak umieli wystąpili w swoim pierwszym szkolnym przedstawieniu w obecności Pani Dyrektor Anny Kuczyńskiej oraz Wicedyrektor Małgorzaty Olesiak. Wszystkich wprawili w zachwyt swoim występem i śpiewaniem. Po zakończonej części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze został wprowadzony sztandar szkoły, a następnie uczniowie odśpiewali hymn szkoły. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania p. Dyrektor Anna Kuczyńska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ramienia każdego dziecka wielkim ołówkiem. Następnie złożyła serdeczne życzenia pierwszoklasistom i wraz z Panią Wicedyrektor Małgorzatą Olesiak wręczyła wszystkim dzieciom upominki.
Po wręczeniu dzieciom upominków zarówno od p. Dyrektor jak i prezentów przygotowanych przez rodziców dzieci był czas na pamiątkowe fotografie.
Były to chwile na tyle niezwykłe dla dzieci, że z pewnością wspomnienia tego dnia pozostaną z nimi na długie lata.

Wychowawczyni
Justyna Jaworska-Halbtuch