NASZA ŚWIETLICA

W naszej szkole prężnie działa świetlica szkolna. W bieżącym roku szkolnym na świetlicę uczęszcza większość młodszych uczniów oraz część tych nieco starszych. Opiekę nad dziećmi sprawują nasi wspaniali nauczyciele.

Tak jak w ubiegłych latach świetlica obejmuje swą opieką również dzieci, które oczekują na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:  koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, religię lub spóźnionych rodziców. Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględnia wszystkie zajęcia pozalekcyjne, posiłki, czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek – zabawy dowolne według zainteresowań oraz przebywanie dzieci na powietrzu.

Jak widać na załączonych zdjęciach, Wychowawcy proponują dzieciom różne aktywne formy spędzania czasu wolnego. Głównym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, pogłębienie zainteresowań i uzdolnień oraz wdrażanie ich do samodzielności jak również pracy w zespole.

Wszyscy nasi uczniowie uwielbiają spędzać czas w szkolnej świetlicy!