List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w sprawie szczepień.