LIST GOŃCZY-POSZUKIWANY BOHATER LITERACKI. Uczniowie klas: 4b, 5d i 6b poszukują bohaterów, interesujące “nagrody”. Stworzenie pracy o wybranym bohaterze literackim może pomóc uczniom w zapamiętaniu wiadomości oraz podnieść zaangażowanie na zdalnej lekcji.

Poniżej kilka wybranych prac uczniów, reszta w galerii w podanym linku.

https://liblink.pl/xqyDa6TfJC