List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców uczniów klas ósmych