Link do formularza internetowego służącego zbieraniu zgłoszeń wolontariackich.

W ramach akcji #SzkołaDlaWas do osób potencjalnie zainteresowanych przekazujemy poniżej likn do formularza internetowego służącego zbieraniu zgłoszeń wolontariackich:

1. Link w formacie iframe (do osadzenia na stronach internetowych):

<iframe src=”https://www.webankieta.pl/ankieta/713146/szkoladlawas-zapisz-sie-do-edukacyjnej-pomocy-ukrainie.html?iframe=1” scrolling=”auto” frameborder=”0″ width=”450″ height=”300″></iframe> 

2. Link bezpośredni:

https://form.govtech.gov.pl/ankieta/713146/szkoladlawas-zapisz-sie-do-edukacyjnej-pomocy-ukrainie.html