“LEKTURKI SPOD CHMURKI” w klasie 1a

Uczniowie klasy 1a, pomimo pracy w domu, nadal realizują podjęte wyzwania! W ramach kolejnego modułu projektu pt. Czytam z klasą lekturki spod chmurki, uczniowie wysłuchali wiersza pt. Leń, a następnie samodzielnie wyszukali informacji w Internecie na temat autora – Jana Brzechwy, przygotowując piękne, kolorowe plakaty.