Kultura polskiego oświecenia. Uczniowie klas szóstych zaprezentowali w formie plakatów osiągnięcia najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia.Dzięki wykonanym pracom, możemy dowiedzieć się jak rozwijała się architektura, rzeźba, malarstwo w XVIII-wiecznej Polsce. Kiedy i jak powstał Teatr Narodowy w Warszawie i czym były obiady czwartkowe. Prace uczniów cechują się wysoką jakością pod względem wkładu pracy, zaprezentowanych wiadomości i walorów plastycznych. Brawo klasy szóste!!!