KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 12.10.2021 WTOREK W GODZ. 17.00-19.00

Zapraszamy rodziców i opiekunów naszych uczniów na konsultacje we wtorek 12.10.2021 w godzinach 17.00-19.00.