GOPS SIECHNICE: WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach zaprasza na spotkanie dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów.

W razie potrzeby informacje na stronie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach (gops-siechnice.org.pl)