PÓŁKOLONIE LETNIE “Siechnickie lato 2023” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach

organizuje

PÓŁKOLONIE LETNIE  „Siechnickie lato 2023”

z elementami programu profilaktyki uzależnień

*

dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat ( 2013 r. – 2016 r.) zamieszkujących na terenie Gminy Siechnice i uczęszczających do szkół podstawowych w: Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach.

Do udział zapraszamy również dzieci z Ukrainy, które w wyniku konfliktu zbrojnego musiały opuścić kraj, uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siechnice.

*

I turnus – 26.06 – 07.07.2023 r. – 5 grup po 15 dzieci

II turnus – 10.07 – 21.07.2023 r.- 5 grup po 15 dzieci

*

Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 08:00 do 16:00

w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach

*

Uczestnicy półkolonii będą mieć zapewnioną opiekę wychowawców (nauczyciele SP),  dwa posiłki (II śniadanie i II danie obiadu), zajęcia rekreacyjno- sportowe, warsztaty z profilaktyki uzależnień. Zaplanowane są również zajęcia wyjazdowe.

*

Opłata za udział dziecka w półkolonii wynosi 400 zł za I turnus (płatna po zakwalifikowaniu dziecka do udziału w półkolonii).  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dziecko może wziąć udział wyłącznie w jednym 2 – tygodniowym turnusie.

*

Karta kwalifikacyjna wraz z załącznikami (do pobrania) oraz więcej szczegółów dotyczących naboru uczestników półkolonii, dostępne będą na stronie:

www.gops-siechnice.org.pl od dnia 8 maja 2023 r.

Serdecznie zapraszamy J