Dzień Życzliwości 21 listopada 2019 r.

W tym roku mieliśmy okazję złożyć życzenia Panu Burmistrzowi i Radnym Gminy Siechnice podczas XVI Sesji Rady Miejskiej, pracownikom Urzędu, Komendantowi Policji i Proboszczowi.

„Doceniając Państwa pracę życzymy, aby wywoływała ona uśmiechy i spotykała się z życzliwością i zrozumieniem wśród lokalnej społeczności”

w imieniu Uczniów, Nauczycieli i Pracowników

SP nr 1 im. M. Kopernika w Siechnicach

Dyrektor Anna Kuczyńska