DZIEŃ EDKUACJI NARODOWEJ PRZYGOTOWANY PRZEZ KL. 7A ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW ZA UDZIAŁ W KONKURSACH 2019/20. ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI FOTOGRAFICZNEJ.